Ventilatiesysteem B

Ventilatiesystemen zijn ingedeeld in vier categorieën, categorie A, B, C en D. Elk ventilatiesysteem werkt volgens een vastgelegd principe en beschikt over dezelfde kenmerken. De eigenschappen van ventilatiesysteem B zijn op het mechanische ventilatie principe gebaseerd. Er is dus een mechanische ventilator in huis aanwezig bij ventilatiesysteem B. Het principe van ventilatiesysteem B is er op gebaseerd dat een mechanische ventilator verse lucht van buiten af aanvoert in huis en dat er geen natuurlijke aanvoer van verse lucht is en geen gedwongen afvoer van vervuilde lucht.

Vergelijk prijzen voor vochtbestrijding

Men zou ventilatiesysteem B dus kunnen beschouwen als een ventilatiesysteem waarbij er lucht in huis gepompt wordt, en de overvloed aan vervuilde lucht op deze manier getracht wordt af te voeren via natuurlijke ventilatie. Over het algemeen wordt dit systeem afgeraden omdat de afvoer van vervuilde lucht belangrijker is dan de aanvoer van verse lucht. Ventilatiesysteem B is dus redelijk in onbruik geraakt om diverse redenen.

De eerste reden is dat men in principe tijdens de zomer warme lucht het huis in pompt, en tijdens de winter pompt men koude lucht het huis in. Ventilatiesysteem B is in die zin dus erg inefficiënt omdat tijdens de zomer de koelkosten oplopen en tijdens de winter de stookkosten oplopen. Bovendien zorgt ventilatiesysteem B continu voor een overdruk in huis welke door mensen als zeer onprettig ervaren kan worden. De overdruk in huis welke bedoeld is om de vervuilde lucht via de natuurlijke afvoerkanalen weer af te voeren kan een gevoel van druk in het hoofd veroorzaken en zelfs hoofdpijn.

Bovendien is ventilatiesysteem B niet zo efficiënt als het gaat om verversen van de vervuilde lucht in huis in vergelijking met andere ventilatiesystemen. Naast de duidelijke nadelen ten opzichte van andere ventilatiesystemen is ventilatiesysteem B minder goed voor het afdoende verversen van de vervuilde lucht in huis. Dit is de reden waarom ventilatiesysteem B over het algemeen afgeraden wordt.

Verschilen tussen mechanische en natuurlijke ventilatie