Natuurlijk ventileren, goedkoop en eenvoudig

Natuurlijke ventilatie is de gemakkelijkste en goedkoopste manier om uw woning te verluchten. Deze vorm van ventilatie maakt gebruik van het geringste drukverschil tussen de lucht binnen en buiten de woning. Dit drukverschil wordt veroorzaakt door het temperatuursverschil tussen binnen en buiten enerzijds en door de wind anderzijds.

Vergelijk prijzen voor vochtbestrijding

De luchtstroom gebeurt steeds van droge naar vochtige lokalen. Hierbij stroomt ook warme lucht naar koude lokalen. Omgekeerd zou minder gunstig zijn, omdat koude lucht aanvoelt als tocht.

Hoe werkt natuurlijke ventilatie?

Technisch gezien wordt dit ook wel eens Systeem A genoemd. Het berust op het principe van natuurlijke luchtaanvoer en -afvoer. De inkomende luchtstroom gebeurt via regelbare ventilatieroosters in de ramen. Zelfregelende roosters zorgen voor een permanente luchttoevoer in droge leefruimtes, en vermijden tochtstroom. Ze passen zichzelf aan volgens de snelheid van de wind. Hoe meer wind er buiten waait, hoe meer de ventilatieroosters zich gaan sluiten. Zo wordt u beschermd tegen tocht. Kies bij voorkeur akoestisch dempende roosters om eventueel straatlawaai te weren.

Bij natuurlijke verluchting zorgt men er best voor dat de aangevoerde lucht naar binnen kan via de woonkamer en/of de slaapkamers. Kieren of spleten onder de deuren zorgen voor een natuurlijke luchtcirculatie doorheen de hele woning. De vervuilde en vochtige lucht wordt via afsluitbare roosters aangetrokken vanuit de natte ruimtes en verlaat de woning via een verticaal ventilatiekanaal. Op die manier wordt een soort schoorsteeneffect gecreëerd. De uitgang van de ventilatie moet minstens een halve meter boven de nok van het dak uitsteken.

Voor- en nadelen van Systeem A

Natuurlijke ventilatie is het goedkoopste ventilatiesysteem. U heeft voor Systeem A geen elektriciteit nodig. Nadelen zijn dat het debiet onregelmatig is en de instelmogelijkheden beperkt zijn. Het systeem is ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

We komen vrijblijvend langs om de situatie bij u thuis of op kantoor te analyseren. Contacteer ons voor een gratis diagnose. Als de luchtvochtigheid te hoog zou blijken te zijn, dan is deze luchtbehandeling wellicht te zwak, zodat een combinatie met een mechanische ventilatie aangeraden is

Ventilatiesystemen

Door te ventileren via kieren en spleten en/of af en toe ramen of deuren open te zetten, verliest u veel energie. Het is beter om functioneel en goed gecontroleerd te verluchten. Welk ventilatiesysteem u ook kiest, het principe komt erop neer dat er verse lucht moet binnenstromen via de droge ruimtes, en dat de lucht via tussenruimtes moet kunnen doorstromen naar de natte ruimtes zoals de keuken, het toilet en de badkamer. In deze plaatsen moet de vervuilde en vochtige lucht kunnen afgevoerd worden. 
Er bestaan hiervoor verschillende ventilatiesystemen...

meer over ventilatiesystemen

Woningventilatie

Sinds 2006 heeft de Vlaamse overheid voor nieuwbouw en verbouwingsprojecten minimumeisen opgelegd voor een correcte woningventilatie. Goed isoleren is niet voldoende, want hiermee wordt een goede doorstroming van lucht bemoeilijkt. Vervuilde lucht bevat naast vocht ook tabaksrook, geurtjes, CO, CO2 en radon, die in huis blijft hangen. Inademing van ongezonde lucht is misschien niet altijd waarneembaar, maar het kan op termijn gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals ademhalingsproblemen, hoofdpijn en allergieën. Vooral mensen met een genetische aanleg en kinderen kunnen meer last hebben van astma en eczeem. Daarom heeft de Vlaamse overheid normen opgelegd voor een goede woningventilatie...

meer over woningventilatie

Luchtvochtigheid

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat een ideale relatieve luchtvochtigheidsgraad in een woning moet schommelen tussen de 40 en 60%. Een te hoge luchtvochtigheid kan immers voor gezondheidsproblemen zorgen. Om problemen te voorkomen is het handig om naast de thermostaat ook een hygrometer te plaatsen, die de luchtvochtigheid permanent opmeet...

meer over luchtvochtigheid