Semimechanisch of volledig mechanisch
ventileren van uw woning of gebouw

Natuurlijke ventilatie is niet altijd mogelijk omwille van een te lawaaierige buitenomgeving, geurhinder of omdat er geen ramen in bepaalde lokalen staan. Dan bent u aangewezen op mechanisch ventileren, eventueel gecombineerd met natuurlijk ventileren. Voor mechanische ventilatie bestaan er verschillende ventilatiesystemen, al dan niet in combinatie met natuurlijke ventilatie.

Vergelijk prijzen voor vochtbestrijding

Verschillende systemen om mechanisch te ventileren

  • Systeem B is een combinatie van beide ventilatiesystemen. Als er geurhinder of te veel straatlawaai is, dan is gecontroleerde mechanische aanvoer van verse lucht een optie. De toevoeropeningen kunnen steeds aangepast worden om het debiet manueel te regelen. Dit ventilatiesysteem wordt in België echter nauwelijks gebruikt.

  • Systeem C werkt omgekeerd. De aanvoer van lucht gebeurt op een natuurlijke manier via ventilatieroosters in de ramen. De afvoer van vochtige en vervuilde lucht gebeurt gecontroleerd via mechanische ventilatie. De mechanische afzuiging beïnvloedt de natuurlijke aanvoer. Door een verhoogde afvoer zal er onder invloed van het drukverschil tussen binnen en buiten een grotere aanvoer ontstaan van lucht.

  • Systeem C+ is een verfijnde versie van systeem C, waarbij de gecontroleerde afvoer slechts plaats vindt op bepaalde tijdstippen. Dit kan geregeld worden met een timer of een aanwezigheidsdetector. Het systeem kan ook gecombineerd worden met de lichtschakelaar. Deze vorm van mechanische ventilatie wordt vaak toegepast voor de ventilatie in badkamers.

  • Systeem D tenslotte, is volledig mechanisch. Zowel de aanvoer als de afvoer van de lucht gebeuren gecontroleerd en mechanisch. De aan- en afvoer van lucht kunnen afgestemd worden aan de behoefte. In sommige gevallen kan dit systeem ook gecombineerd worden met warmterecuperatie.

Mechanisch ventileren, een betrouwbaar systeem
voor gezonde lucht, vakkundig aangepakt

Alle mechanische systemen worden best vakkundig berekend, geregeld en geplaatst. Met zijn jarenlange ervaring en knowhow zijn we gespecialiseerd in mechanische ventilatie. Hierbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met een zo laag mogelijk energieverbruik.

Neem gerust contact op met onze firma en vraag vrijblijvend een analyse aan voor uw ventilatieproject.

Wij komen ter plaatse de situatie onderzoeken, ook bij problemen met de luchtvochtigheid en schimmelvorming. Daarna maken we een vrijblijvend voorstel voor uw luchtbehandeling die het beste past bij uw woonsituatie.

Ventilatiesystemen

Door te ventileren via kieren en spleten en/of af en toe ramen of deuren open te zetten, verliest u veel energie. Het is beter om functioneel en goed gecontroleerd te verluchten. Welk ventilatiesysteem u ook kiest, het principe komt erop neer dat er verse lucht moet binnenstromen via de droge ruimtes, en dat de lucht via tussenruimtes moet kunnen doorstromen naar de natte ruimtes zoals de keuken, het toilet en de badkamer. In deze plaatsen moet de vervuilde en vochtige lucht kunnen afgevoerd worden. 
Er bestaan hiervoor verschillende ventilatiesystemen...

meer over ventilatiesystemen

Woningventilatie

Sinds 2006 heeft de Vlaamse overheid voor nieuwbouw en verbouwingsprojecten minimumeisen opgelegd voor een correcte woningventilatie. Goed isoleren is niet voldoende, want hiermee wordt een goede doorstroming van lucht bemoeilijkt. Vervuilde lucht bevat naast vocht ook tabaksrook, geurtjes, CO, CO2 en radon, die in huis blijft hangen. Inademing van ongezonde lucht is misschien niet altijd waarneembaar, maar het kan op termijn gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals ademhalingsproblemen, hoofdpijn en allergieën. Vooral mensen met een genetische aanleg en kinderen kunnen meer last hebben van astma en eczeem. Daarom heeft de Vlaamse overheid normen opgelegd voor een goede woningventilatie...

meer over woningventilatie

Luchtvochtigheid

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat een ideale relatieve luchtvochtigheidsgraad in een woning moet schommelen tussen de 40 en 60%. Een te hoge luchtvochtigheid kan immers voor gezondheidsproblemen zorgen. Om problemen te voorkomen is het handig om naast de thermostaat ook een hygrometer te plaatsen, die de luchtvochtigheid permanent opmeet...

meer over luchtvochtigheid