Streven naar de ideale luchtvochtigheid in huis

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat een ideale relatieve luchtvochtigheidsgraad in een woning moet schommelen tussen de 40 en 60%. Een te hoge luchtvochtigheid kan immers voor gezondheidsproblemen zorgen. Om problemen te voorkomen is het handig om naast de thermostaat ook een hygrometer te plaatsen, die de luchtvochtigheid permanent opmeet.

Vergelijk prijzen voor vochtbestrijding

Oorzaken van een te hoge luchtvochtigheidsgraad

Naast lekkages in daken of muren zijn de grootste oorzaken voor een te hogeluchtvochtigheid vaak te vinden in onvoldoende ventilatie, waardoor condensatie ontstaat op plafond, muren, vensters en behang. We denken hierbij in de eerste plaats aan onvoldoende ventilatie in de badkamer en opstijgend vocht uit de kelder.

De dagelijkse boosdoeners zijn eerder huishoudelijke condensatie, afkomstig van het koken, het wassen en het strijken enerzijds en de vochtigheid die door de bewoners zelf wordt geproduceerd onder de vorm van uitademing en zweet anderzijds.

Wist u dat een gezin dagelijks zo’n 10 à 20 liter condensatie per dag produceert? Maar wellicht is dat een goede reden om even stil te staan bij een goede woningventilatie.

Oplossingen om de luchtvochtigheid in toom te houden

Om condensatievocht te vermijden en de luchtvochtigheidsgraad in uw woning te minimaliseren, kan u de kamers meer gaan verwarmen. Deze oplossing zal uiteindelijk minder goedkoop uitkomen dan u had gedacht, want uw energiefactuur zal vrij snel gaan stijgen.

Een duurzamere en gezondere manier om de condensatie in toom te houden bestaat erin uw kamers beter te gaan ventileren. Afhankelijk van uw budget kunt u kiezen voor een natuurlijke ventilatie of een mechanische ventilatie. Beide ventilatiesystemenhebben hun voor- en nadelen, maar bieden een definitieve oplossing voor uw luchtbehandeling.